© 2019 TiEMPO AS/ tjenester/ kontakt

Konsulent

TiEMPO ble etablert i 2010 som et av de første concierge-selskapene i Norge. Siden har vi utvidet vårt konsept til å omfatte konsulenttjenester innen innenfor økonomi, organisasjon og ledelse, personal og rekruttering, kvalitetsstyring og HMS.

 

Eksempler på konsulentoppdrag vi har hatt:

 

  • Regnskapsbistand over lengre perioder

  • Bistand overgang til «papirløs» regnskapsføring

  • Compliance/ dokumentkontroll

  • Effektivisering av arbeidsprosesser innenfor økonomi

  • Bistått som daglig leder i ulike virksomheter over lengre perioder

  • Bistand personalsaker og rekruttering

  • Bistand ledelse og strategisk kommunikasjon

 

Les mer om våre concierge-tjenester her.