top of page
Katie Evans Lothe
CONCIERGE- OG KONSULENTJENESTER FOR
KOSTNADSEFFEKTIV ADMINISTRASJON

CONCIERGE

Våre concierge-tjenester omfatter kontor- og administrativ bistand til bedrifter som ønsker hjelp til enkeltstående oppgaver eller prosjekter, uten å måtte forplikte seg til kostnadene som følger ved en ansettelse.

KONSULENT

Vi jobber innenfor områder som økonomi og administrasjon, organisasjon og ledelse, strategisk kommunikasjon, samt personal og rekruttering. Vi har også god erfaring med planlegging og gjennomføring av arrangementer.

ØKONOMISYSTEM

Vi anbefaler Tripletex - et komplett, skybasert økonomisystem bygget opp av ulike moduler som kan settes sammen etter behov. Fokuset er på gode, tidsbesparende elektroniske løsninger innen administrasjon av små og mellomstore bedrifter.

OM OSS

TiEMPO ble etablert i 2010 som et av de første concierge-selskapene i Norge. TiEMPO betyr "tid" og er det vi tilstreber å representere av verdi for våre kunder. Siden har vi utvidet vårt konsept til å omfatte konsulenttjenester innen økonomi og administrasjon, organisasjon og ledelse, samt personal og rekruttering hvor fokuset er på tidsbesparelser og effektiv drift.

Per dags dato har TiEMPO to medarbeidere, men vi er alltid interessert i å komme i kontakt med flere konsulenter som ønsker å være en del av et spennende nettverk. 

Katie Evans Lothe
KONTAKT

Takk for din henvendelse! Vi tar kontakt med deg ved snareste anledning.

Kontakt
bottom of page