top of page

SERVICEOMRÅDER

TiEMPO betyr "tid" og er det vi tilstreber å representere av verdi for våre kunder. Siden oppstart i 2010 har vi utvidet vårt konsept til å omfatte konsulenttjenester innen økonomi og administrasjon, organisasjon og ledelse, samt personal og rekruttering hvor fokuset er på tidsbesparelser og effektiv drift.

CONCIERGE

Våre concierge-tjenester omfatter kontor- og administrativ bistand til bedrifter som ønsker hjelp til enkeltstående oppgaver eller prosjekter, uten å måtte forplikte seg til kostnadene som følger ved en ansettelse.

Eksempler på concierge-oppdrag vi har hatt:

 • Bistand offentlige anbudsprosesser

 • Oversettelse og korrektur av websidetekst 

 • Utarbeidelse eller formidling av websider

 • Regneark og budsjettmodeller

 • Utarbeidelse arbeidsavtaler 

 • Arrangør av flere eventer, både i inn- og utland

 • Forefallende kontorarbeid 

Kontakt oss om du føler tiden ikke strekker til. Enten kan vi bistå, eller så kjenner vi noen som kan. Leverandører er nøye utvalgt og kvalitetssikret med utgangspunkt i kriterier som pris, service, kunnskap og kundetilfredshet. 

KONSULENT

TiEMPO ble etablert i 2010 som et av de første concierge-selskapene i Norge. Siden har vi utvidet vårt konsept til å omfatte konsulenttjenester innen økonomi, organisasjon og ledelse, personal og rekruttering. 

Eksempler på konsulentoppdrag vi har hatt:

 • Regnskapsbistand på prosjektbasis i korte og lengre perioder

 • Bistand overgang til «papirløs» regnskapsføring, opplæring og oppfølging ansatte

 • Compliance/ dokumentkontroll på prosjektbasis i korte og lengre perioder

 • Effektivisering av arbeidsprosesser innenfor økonomi

 • Daglig leder i ulike virksomheter i korte og lengre perioder

 • Personalsaker og rekruttering i korte og lengre perioder

 • Bistand innenfor ledelse, styrearbeid og strategisk kommunikasjon

bottom of page